Bytová jádra

 Společnost Stavby Hummel s.r.o. provádí přestavby bytových jader. Před realizací Vám vypracujeme zdarma cenovou nabídku s návrhem dispozičního uspořádání. Při realizaci zajístíme všechny stavební i instalatérské práce (voda, kanalizace, elektro, plyn, odvětrání a topení). Dále zajistíme doklady pro povolení stavby a její uvedení do užívání. Na provedené práce od jednotlivých profesí Vám budou vystaveny doklady o provedených zkouškách a rezivích podle platných norem a předpisů.