Ceník

KOMINICKÉ PRÁCE:

Čištění komínů                                                                                                                                          200 /hod + doprava
Kontrola spalinové cesty + kontrolní zpráva 250 - 350,-Kč + doprava
Čistění + kontrola spalinové cesty + kontrolní zpráva 350 - 550,-Kč + doprava 

PROJEKČNÍ PRÁCE:

Cena individuální projektové dokumentace rodinného domu 21 000 - 45 000,-Kč
Prostorový návrh - model, půdorysy, a situace pro předjednání s úřady 4000 - 6000.-Kč

Průkaz energetické náročnosti budovy (bez zaměření a pasportu objektu) 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (zaměření a pasport objektu)

2500 - 3500,-Kč

 

3500 - 9000,-Kč

Požárně bezpečnostní řešení staveb 2500 - 4500,-Kč
Radonový průzkum 3500 - 4500,-Kč
Rozpočty staveb 2000 - 9000,-Kč 
Inženýrská činnost s vyřízením stavebního povolení včetně potřebných vyjádřní 2000 - 10 000,-Kč
Voda, kanalizace, ZTI      5000 - 10 000,-Kč
Topení 3000 - 5000,-Kč
Elektro 3000 - 7000,-Kč
Plyn     3000 - 5000,-Kč
Konzultace a poradenství (v případě zpracování projektové dokumentace ZDARMA)  360Kč/hod

 Minimální rozsah projektu rodinného domu pro vydání povolení ve čtyřech výtiscích a v el. podobě v ceně od 21 000,-Kč bez DPH.

  • průvodní a souhrnná technická zpráva
  • situační výkres širších vztahů a koordinační situace
  • architektonicko stavební řešení - technická zpráva
  • půdorys základů
  • Půdorys 1NP, 2NP
  • řez
  • pohledy
  • průkaz energetické náročnosti budovy
  • požárně bezpečnostní řešení
  • radonový průzkum

V případě zájmu nás kontaktujte na tel: 777 323 733, 777 069 991 nebo na mail: stavby.hummel@gmail.com