Čištění komínů

 Nabízíme Vám pravidelné čištění spalinových cest dle vyhlášky 34/2016 Sb. 

 

 

Výkon připojeného spotřebiče paliv

 

Činnost

Palivo

tuhé kapalné plynné 
Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x
od 50kW Kontrola a čištění spalinových cest 2x 1x 1x
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:

  • Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6měsíců v kalendářním roce.
  • U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami čištění spotřebiče na pevná paliva.
  • Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
  • Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
  • Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
  • Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
  • Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontroluje a čistí spalinové cesty nejméně jedenkrát za rok.

Cena za čištění je od 200,- Kč/hod bez DPH + cestovné

V případě zájmu volejte na tel: 777 069 991, 777 323 733