Inženýrská činnost

  • zajištění stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
  • zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy
  • vyřízení stavebního povolení se zastupováním stavebníka v jednáních s úřady
  • zajištění technického dozoru
  • zpracování rozpočtu na stavbu
  • zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby
  • předání díla a zajištění dokladů ke kolaudaci