Panelové domy

Postup při realizaci zateplování panelového domu

  • osobní konzultace se zákazníkem o požadavcích na stavbu - zadání stavby
  • vypracování cenové nabídky na projekt
  • realizace projektu a zajištění stavebního povolení
  • výběr firmy realizující dílo
  • převzetí staveniště 
  • realizace díla
  • předání díla
  • kolaudace stavby