Požárně bezpečnostní řešení staveb

Vypracujeme Vám požarně bezpečnostní řešení na Vaši stavbu. Projekt je standartně vypracován ve čtyřech výtiscích s originálními autorizačními razítky a podpisy. Dokumentaci si můžete převzít osobně nebo Vám ji pošleme poštou. Úhrada je při osobním předání v hotovosti při při zaslání poštou je na dobírku, v tomto případě účtujeme poštovné 100,- Kč.

Vypracování požarně bezpečnostních řešení staveb provádíme po celé ČR.

Cena u novostaby rodinného domu je od 2500 do 4500,- Kč vč. DPH.

Na ostatní stavby Vám zpracujeme cenovou nabídku.

Objednávejte požárně bezpečnostní řešení staveb on-line stavby.hummel@gmail.com , nebo volejte na 777 323 733