Projekce

Projekce je vytvářena pomocí prostředí Allplan BIM 2019

Allplan je specializovaný CAD systém pro architekturu a pozemní stavitelství.

Nová technologie poskytuje intuitivní vytváření a uspořádání struktury virtuálního modelu, který odpovídá reálně struktuře budovy. Na základě takto vytvořené struktury lze snadno provádět výměnu dat s partnery pomocí datového formátu IFC Řezy a pohledy můžete generovat přímo z modelu, stejně tak z něj zjistíte výměry ploch či kubatury materiálů. Pracovní proces tak můžete kontrolovat přímo z kanceláře.

Použitím parametrického modeláře můžete vytvářet a měnit speciální 3D elementy jako např. mříže nebo ploty. V programu jsou obsaženy předdefinované elementy, můžete si však samozřejmě vytvořit vlastní podle vašich požadavků.

Projekty staveb

Průkaz ENB

Inženýrská činnost

Požárně bezpečnostní řešení staveb

Stavební dozor

Radonový průzkum

ZELENÁ ÚSPORÁM