Radonový průzkum

Podle § 94 vyhlášky číslo 307/2002 Sb. je důležitým podkladem pro vypracování projektové dokumentace provedení radonového průzkumu místa, na kterém bude dům postaven.

Z naměřených hodnot je v domě navržena protiradonová ochrana.

Tyto průzkumy zajišťujeme ve spoluprácí se specialistou, který má zvláštní odbornou způsobilost k vykonávání této činnosti.

Cena u novostaby rodinného domu je od 3500 do 4500,- Kč vč. DPH.

Objednávejte radonový průzkum on-line stavby.hummel@gmail.com , nebo volejte na tel: 777 323 733