Rodinné domy

 Postup při realizaci zateplení rodinného domu

  • osobní prohlídka se zaměřením fasády
  • cenová nabídka
  • návrh zateplovacícho systému s barevným zaměřením
  • uzavření smlouvy o dílo
  • převzetí staveniště
  • realizace díla
  • předání díla